Bugün; 12 Haziran 2021, Cumartesi
Salih Sedat ERSÖZ
Metni küçült
Salih Sedat ERSÖZ
Konya Sivil Toplum Kuruluşlarının faaliyetleri durmak bilmiyor
Tarih : 2021.06.09  23:10:00

Bir tarih ve kültür şehri olan Konya’mız, Anadolu Selçuklulara 250 yıl başkentlik yapmış, misyonu olan kadim bir şehirdir.

Kadim şehirler için kültürel ve sosyal faaliyetler, en az fiziki ve teknik hizmetler kadar hatta onlardan daha fazla oranda önemlidir. Bu anlamda adım atan, gayret eden ve kültürel etkinlikleri sürekli olarak düzenleyen herkese şükran borçlu olduğumuzu hemen ifade etmeliyim.

Selçuklu Başkenti, Mevlâna diyarı, manevi değerlerimizin merkezi güzel Konya’mız; her şeyiyle sevilmeye, beğenilmeye, yaşanılmaya ve takdir edilmeye lâyık bir şehirdir.

Bu şehrin kültürünü, kültürel etkinliklerini, spor, sanat ve sosyal faaliyetlerini, musikisini, havasını ve suyunu kısaca her şeyini seviyorum. Bu şehri sevilmeye, hayranlık duyulmaya değer bir şehir olarak görüyorum.

Bu şehri olduğu gibi her haliyle, her durumuyla, yazıyla kışıyla, sıcağıyla soğuğuyla, insanı saran atmosferiyle birlikte sevmek gerektiğine inanıyorum. Beldeyi muhayyere olan bu şehirle ilişkim bir aşk, bir sevda mesabesindedir.

Konya’mızda Belediyelerimiz ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız tarafından düzenlenen kültürel etkinlikler, sohbetler, yardımlaşma faaliyetleri, ihtiyaç sahiplerine yapılan maddi ve manevi katkılar, selamlaşma ve ziyaretleşmeler olumsuzlukları alıp götürmekte, yerine hoş bir seda bırakmaktadır.

Bu şehirde yapılan kültürel ve sosyal faaliyetler, olumlu gayret ve çabalar; kasvetli, iç karartıcı, hüzünlü ve sert rüzgârlar yerine lâtif, serin, yumuşak, hoş, mülayim ve tatlı kavak yellerinin esmesine neden olmaktadır.

Bu şehrin kültürüyle, sanatıyla, sosyal faaliyetleriyle, sporuyla kısaca her şeyiyle zirvede olması gerektiğine inanıyor ve ülkemizde diğer şehirlerimize örnek teşkil edecek, değerlerimize uygun bir yapının yaşatılması gerektiği kanaatini taşıyorum.

Bu uğurda yapılan kültürel faaliyetleri de hayranlıkla izlemekteyim. Kültürel faaliyetler, insana yapılan yatırımlardır ve yıllar sonra bile olumlu sonuçları görülebilecek, izleri asla silinmeyecek önemli etkinliklerdir. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Memnuniyetle görüyoruz ki, başta Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyelerinin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının yapmış olduğu kültürel faaliyetler Konya’mızda süreklilik arz etmektedir.

Başta STK Platformu olmak üzere, TYB Konya Şubesi, Konya Aydınlar Ocağı, Selçukya Kültür Sanat Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Medeniyet Fikir Düşünce Siyaset İktisat Derneği, Dost Eli Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Birlik Vakfı, Hikmet İlim Sanat Derneği, Ribat Vakfı, İHH, İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği ve sayısı yüzü bulan Konya Sivil Toplum Kuruluşlarının her biri kendi alanında önemli faaliyetlere imza atmaktadırlar.

STK Platformu yıllardan beri yürüttüğü başta Ufuk Turu Toplantıları olmak üzere çok sayıda faaliyeti sürdürme gayretindedir. Bunun yanında gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde yaşanan gelişmeleri inancımızın süzgecinden geçirerek basın toplantıları, yazılı – sözlü açıklamalar ve mitingler yaparak insanımızın şuurlanmasına vesile olma çabasındadır.

Son olarak Filistin’de yaşanan İsrail saldırılarını telin için Mevlâna meydanında büyük bir miting gerçekleştirmiş, arkasından da Anadolu Gençlik Derneği ile birlikte bir araba konvoyu düzenleyerek Konyalıların, Filistinli Müslümanların yanında olduğunu ortaya koymuştur.

Bu faaliyetlerden sonra 6 yıldır STK platformu Başkanlığını yürüten Muhsin Görgülügil, başkanlık süresini doldurarak istifa etmiştir. Muhsin Görgülügil ağabeyim başkanlığı genel kurula kadar devam etme yetkisini elinde bulundururken bunu yapmamış, başkanlıkta ısrar etmemiş ve görevi devrederek zamanı geldiğinde bayrak değişiminin yapılması gerektiğinin örneğini vermiştir.

Muhsin Görgülügil ağabeyimin istifasından sonra STK Platformu Başkanlığına Prof. Dr. Önder Kutlu Hocamız getirilmiştir. Önder Kutlu Hocamız yıllardır STK Platformu yönetim kurulunda ve icra heyetinde yer alarak ayrıca HİSDER (Hikmet İlim Sanat Derneği)’nin başkanlığını da yürüterek Konya Sivil Toplum faaliyetinde önemli görevler yürütmekte idi. Büyük bir isabetle seçildiği STK Platformu Başkanlığında da şimdiye kadar olduğu gibi başarılı olacağında şüphe yoktur.

Muhsin Görgülügil ağabeyime 6 yıl boyunca yaptığı önemli hizmetler ve başarılı faaliyetleri nedeniyle tebrik ve teşekkürlerimi iletirken, Önder Kutlu hocamın da daha büyük hizmetlere ve üstün başarılara ulaşmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.

TYB Konya Şubesi yıllardır yürüttüğü adeta mektep havasındaki faaliyetlerini pandemi sürecine rağmen ara vermeden devam ettirmektedir. Online ortamda da olsa Cumartesi Kültür Etkinliklerine büyük bir hızla devam eden TYB Konya Şubesi bununla da kalmayıp yıllık faaliyetlerini kitaplaştırarak bütün çalışmaların kalıcı olmasını ve daha büyük kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.

TYB Konya Şubesi önemli faaliyetleri ile şehrimizin kültürel dokusuna büyük bir katkı yapmakta aynı zamanda bu dokuyu yüreklere ilmek ilmek işlemektedir. Bendenizin de içinde yer aldığı TYB Konya Şubesi’nin yönetiminde bulunan her biri oldukça kaliteli isimler ve Başkan Ahmet Köseoğlu nezdinde yürütülen faaliyetlerin salgın sürecinin sona ermesi ile daha büyük boyuta ulaşacağı muhakkaktır.

Konya kültürüne hizmet eden bir başka dernek olan Konya Aydınlar Ocağı faaliyetleri de Dr. Mustafa Güçlü ağabeyimin başkanlığı altında yıllardır aksamadan ve ara vermeden yürütülmektedir. Bir yıl içinde yüzün üzerinde faaliyet gerçekleştiren Konya Aydınlar Ocağı, kültürden sanata, müzikten eğitime, aileden dinî ve genel kültür ile gezi seyahatlarına varıncaya kadar pek çok faaliyetin altına imza atmaktadır.

Aydınlar Ocağı çalışmalarını yaparken, batı kültürünün etkisi altına girmiş bazı çevrelere karşı milli kültür değerlerine sahip çıkarak, her daim milletimizin değerleri yanında yer almıştır. Yapılan faaliyetlerle gençlerimizin fikri ve ilmi düşünce ufuklarının genişletilmesi amaçlanmaktadır.

Selçukya Kültür Sanat Derneği de çok önemli bir faaliyete imza atmakta ve Konya’mızın kültürel dokusuna şiir yoluyla hizmet etmektedir. Her hafta Pazartesi akşamları yapılan şiir okuma günleri pandemi dolayısı ile ara verilmeden online olarak sürdürülmektedir.

Her Pazartesi akşamı, birbirinden değerli şair kardeşlerimizin katılımı ve harika şiirlerin seslendirilmesi, hepimize büyük bir mutluluk vermekte, aynı zamanda okunan şiirler ilham kaynağımız olmaktadır. Arıların, her çiçeğin özünü emerek bal yaptığı gibi, biz de Selçukya şiir akşamlarında hem şiire doyuyoruz, hem gönül dünyamızı baldan daha tatlı olan manevi gıdalarla besliyoruz. Bununla da kalmayarak ruhumuza nakşettiğimiz o güzelim ballardan etkilenerek yeni ballar üretiyoruz.

Tüm şair dostlarımız, Pazartesi akşamını adeta iple çekiyor. O akşamın tadına doyum olmuyor. Her programda şairler geçidi ile birlikte güzellikler geçidi oluyor. Benim de sürekli şiir okumalarına katıldığım, Fatma Şeref Polat hanımefendinin Başkanlığında devam eden Selçukya Kültür Sanat Derneğinin her programında katılımcılar ayrı bir zevk, ayrı bir tat almaktadırlar.

İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi daha çok halka değil ama öğrenci faaliyetlerine ara vermeden devam etmektedir. Sayısı 20’yi bulan yurtları ve evleri ile binin üzerinde öğrenciye başta barınma ve beslenme olmak üzere her alanda hizmet eden, onları maddi ve manevi olarak destekleyen, problemlerine çözüm bulan, daha da önemlisi geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın milli ve manevi değerlerimize bağlı olarak yetişmeleri için gayret eden İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesi Mehmet İncili ağabeyimin başkanlığında çok önemli görevler yürütmektedir. Yönetiminde bendenizin de bulunduğu İlim Yayma Cemiyeti Konya Şubesinin her bir ferdi sırf Allah rızası gayesi ile çalışmakta ve Konya’da önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Konya’da yeni kurulmasına rağmen yaptığı faaliyetlerle bir anda sesini duyurmayı başaran Medeniyet Fikir Düşünce Siyaset İktisat Derneği Konya Şubesi de kendi alanında yaptığı çalışmalarla Konya kültürüne büyük bir hizmeti gaye edinmektedir.

Yukarıda isimlerini yazdığım diğer dermek ve vakıflarımızın faaliyetlerini de yakından takip ediyorum ve her birinin oldukça önemli hizmetler yaptığına da şahit olmaktayım. Hepsi de kendi alanlarında büyük hizmetler ortaya koymaktadır. Konyalıların da güvenini kazanarak faaliyetlerini yürüten bütün dernek ve vakıflarımız Konya’mızın yüz akıdır.

Konyalıların her türlü yardımlarını hiçbir şüpheye ve endişeye mahal bırakmadan tam yerine ulaştıran Konya STK’ları bir yandan kültürel faaliyetler ile diğer yandan da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize el uzatarak hizmette rekor üstüne rekor kırmaktadırlar.

Birlik beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirici, vatanın bölünmez bütünlüğü, vatan, bayrak, din ve bütün manevi değerlerimiz uğruna ölümü göze alabilecek aşkta, ülkemiz ve mukaddes mefhumlarımıza sevdalı bir gençlik yetişmesi uğrunda faaliyet yapan herkese destek olmalıyız. 

Bu uğurda faaliyet yapan, kalem oynatan, etkinlik düzenleyen her kurum ve her ferdin yanında olmak en büyük görevimiz olmalıdır. Sağlıklı ve mutlu yarınlar efendim.

 

Bu makale toplam 43 defa okunmuştur
Makaleyi Paylaş :
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları

YAZARLAR
HAVA DURUMU

NAMAZ VAKİTLERİ


EN ÇOK OKUNANLAR
FACEBOOK
ANKET
Yeni Arayüzümüzü Beğendiniz mi ?
Evet
Hayır
  
FOTO GALERİ
VİDEOLAR
Copyright © Doğruses - Konya haberleri   |
|
Sitemizdeki yazı , resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz veya kaynak gösterilemeden kullanılamaz.
Görsel Tasarım ve Yazılım : Genç Online Türkiye'nin En iyi 1 oyunlar1 sitesi